Introduktie - Blaricum Vroeger en Nu

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
Wapen van Blaricum
Deze site "Blaricum Vroeger en Nu" is met name gewijd aan Blaricum en wel het oude dorp met zijn karakteristieke boerenkarakter. Er is een kort overzicht van de geschiedenis van het Gooi. Tevens wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van de erfgooiers
Het tweede deel toont de schoonheid van het dorp met zijn karakteristieke boerderijen. Er is een korte introduktie in kenmerken van de boerderijen en hooibergen. Vervolgens een selectie van recente en oude foto's.
Tevens worden  oude ansichtkaarten getoond; door met de cursor over de ansichtkaart te bewegen, verandert deze in een foto van de huidige situatie. De ansichtkaarten zijn beschikbaar gesteld door mijn zwager Co Vos, die een unieke verzameling ansichtkaarten van Blaricum bezit. Mijn dank gaat verder uit naar Martin van Doornik voor het beschikbaar stellen van oude foto's en negatieven, zowel van hemzelf als van zijn vader.
Tot slot vindt u een verzameling links naar websites, die u meer informatie verschaffen over het Gooi, zijn dorpen, steden en bewoners.

Veel plezier toegewenst,
 Gerard Grootveld

Veel van de getoonde foto's zijn eigen werk, maar de website bevat ook oude foto's en afbeeldingen van oude ansichtkaarten waarvan de maker/fotograaf niet bekend is. Getracht is om deze te achterhalen, maar vaak is de fotograaf niet vermeld en/of bestaat de uitgever niet meer. Indien u meent de rechthebbende van een afbeelding te kennen, laat het dan s.v.p. weten zodat ik om toestermming voor plaatsing om deze website kan vragen of, indien gewenst, de afbeelding kan verwijderen.

Indien u nog foto's en/of negatieven heeft met afbeeldingen van het dorp uit vroeger tijden, laat het dan s.v.p. weten. Ik zal ze gaarne voor u scannen en op de webste plaatsen.


Contact:
 email: g.grootveld@12move.nl
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu