Introduktie - Blaricum Vroeger en Nu

Blaricum Vroeger en Nu
Title
Ga naar de inhoudWapen van Blaricum
Deze site "Blaricum Vroeger en Nu" is met name gewijd aan Blaricum en wel het oude dorp met zijn karakteristieke boerenkarakter. Er is een kort overzicht van de geschiedenis van het Gooi. Tevens wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van de erfgooiers
Het tweede deel toont de schoonheid van het dorp met zijn karakteristieke boerderijen. Er is een korte introduktie in kenmerken van de boerderijen en hooibergen. Vervolgens een selectie van recente en oude foto's.
Tevens worden  oude ansichtkaarten getoond; door met de cursor over de ansichtkaart te bewegen, verandert deze in een foto van de huidige situatie. De ansichtkaarten zijn beschikbaar gesteld door mijn zwager Co Vos, die een unieke verzameling ansichtkaarten van Blaricum bezit. Mijn dank gaat verder uit naar Martin van Doornik voor het beschikbaar stellen van oude foto's en negatieven, zowel van hemzelf als van zijn vader.
Tot slot vindt u een verzameling links naar websites, die u meer informatie verschaffen over het Gooi, zijn dorpen, steden en bewoners.

Veel plezier toegewenst,
Gerard Grootveld

P.S.,
Indien u nog foto's en/of negatieven heeft met afbeeldingen van het dorp uit vroeger tijden, laat het dan s.v.p. weten. Ik zal ze gaarne voor u scannen.

Contact:
email: g.grootveld@12move.nl
Introduktie
Terug naar de inhoud